Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Hlavná stránka

  SONICA - akreditované skúšobné laboratórium - meranie hluku  

Skúšobné laboratórium SONICA je akreditované SNAS, ktorý je signatárom ILAC MRA a EA MLA v oblasti akreditácie laboratórií.  Svoju spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005

  • Meranie hluku v pracovnom prostredí
  • Meranie hluku v životnom prostredí
  • Meranie hluku vo vnútri stavieb
  • Meranie hluku z pozemnej a železničnej dopravy
  • Meranie hluku z priemyselných zdrojov
  • Hlukové štúdie, parciálne posudzovanie EIA

                           MERANIE ZVUKU

TOPlist