Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Meranie hluku vo vnútri budov

 Meranie imisií hluku v mimopracovnom prostredí

Ukážky našich realizácií  

 

 

Meranie hluku v chránených vnútorných priestoroch stavieb 

( obytné mierstnosti, nemocničné miestnosti, miestnosti pre styk s verejnosťou, učebne, konferenčné miestnosti, škôlky, školy , jasle atď. ... ) 

Technické meranie hluku

 ( velíny, priemyselné haly, energetické centrá, hudobná produkcia atď. ... )

  • ​​meranie maximálnych a ekvivalentných hladín akustického tlaku A od zdrojov hluku umiestnených v domoch (vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, výťahy, hudobná produkcia, tepelné čerpadlá, kotolne, výmenníkové stanice, garážové brány, dieselagregáty atď. ...)
  • meranie ekvivalentných hladín akustického tlaku A vo vnútri budov od zdrojov umiestnených mimo domov (hluk z priemyselných prevádzok, hluk z dopravy, hluk zo stavebnej činnosti atď. ...)
  • meranie akustického tlaku Lv 1/3 oktávových pásmach o strednej frekvencii pásiem 6,3 Hz až 20,0 kHz, posúdenie výskytu diskrétnych nešpecifických zložiek hluku (napr. "tónový hluk")
  • posúdenie časovej dynamiky, posúdenie fyzikálneho charakteru hluku

 

Súlad s akreditovanou metódou

  • STN ISO 1996-2 : Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín hluku
  • ŠPP 004 Štandardný pracovný postup : Meranie a posudzovanie imisií hluku vo vnútornom prostredí budov

 

 

 

TOPlist