Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Parciálne posudzovanie EIA (hluk)

EIA - Environmental Impact Assessment

   

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental    Impact Assessment - EIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Vychádza z nasledovných princípov:
  • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
  • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
  • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
  • variantné riešenia
  • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnost

Parciálne posudzovanie hlukovej záťaže v zmysle environmentálneho posudzovania EIA ponúka odteraz aj naša spoločnosť, pričom primárnu analýzu prostredia a potrebný rozsah kalibračných meraní vykonávame vo vlastnej réžii . 

 

 Základný legislatívny rámec :

 Osvedčenie odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie -              ( (formát PDF 92 kB )

TOPlist