Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Na stiahnutie

 

 

Dotazník spokojnosti zákazníka     ( formát pdf, 228 kB )

Vami vyplnený „Dotazník spokojnosti zákazníka“ bude slúžiť na vyhodnotenie kvality služieb skúšobného laboratória Ing. Stanislav CHOMO – SONICA, Liptovský Mikuláš so zameraním sa na ich zlepšovanie. Pomôže nám pri odhaľovaní slabých stránok, odstraňovaní negatívnych javov a vykonávaní nápravných opatrení. Pri každej otázke, prosím, označte jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje Vaše skúsenosti. Na záver uveďte ďalšie pripomienky, požiadavky, odporúčania alebo návrhy, ktoré by sme mohli využiť pre zlepšenie našej činnosti. Dotazník môže byť vyplnený, podľa Vášho uváženia, aj anonymne. Vyplnený dotazník pošlite na adresu skúšobného laboratória, formou e-mailu na sonica.info@gmail.com, alebo ho môžete odovzdať osobne .
TOPlist