Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

** SONICA - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí‚ hlukové štúdie

Hlukové (akustické) štúdie

Hlukové (akustické) štúdie :

Hlukové (akustické) štúdie sú spracovávané pre orgány štátnej správy a regulátorov (regionálne úrady verejného zdravotníctva, stavebné úrady, odbory životného prostredia atď. ) ako podklad pre vydanie rozhodnutia. Akustické štúdia je požadovaná aj v prípadoch stavebného povolenia, územného rozhodnutia alebo k zmene užívania nehnuteľností alebo pozemkov.

Spracovávame hlukové štúdie z pozemnej a železničnej dopravy, priemyselných areálov, investičných bytových výstavieb, búdúcich i súčasných stavieb a chránených priestorov všeobecne. Výsledky predikovaných výpočtov a závery hlukových štúdií sú následne porovnávané s prípustnými hygienickými limitami, ustanovených v platnej legislaatíve.

Hlavné typy akustických štúdii                                                                                   (posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v záujmovom území):

  • hlukové mapovanie a výpočty zaťaženia hlukom z pozemnej a železničnej dopravy
  • identifikácia a kvantifikácia zdrojov hluku v pracovnom a životnom prostredí
  • posúdenie dodržovania prípustných hodnôt hluku v rámci platnej legislatívy
  • výpočet (predikcia) zaťaženia hlukom vo vonkajšom prostredí s prihliadnutím na referenčné časové intervaly
  • výpočet (predikcia) zaťaženia hlukom v pracovnom prostredí (hlukové mapy výrobných prevádzok)
  • posúdenie budúceho stavu zaťaženia hlukom v záujmovom prostredí (pred a po prevedení zámeru)
  • vplyv stacionárnych a líniových zdrojov hluku na chránený vonkajší a vnútorný priestor
  • hluk zo stavebnej činnosti (po dobu výstavby)
  • 2D a 3D vizualizácie hlukových pomerov

  

 

TOPlist